Službeni demant na objavu portala SBplus o RCGO Šagulje

Attachments

File
pdf Zahtjev za ispravak
Ispravak netočno obavljenih informacija objavljenih na portalu SBplus u članku Vijećnici Lemaić je uzor tvrtka koja 11 godina parazitira

 

Dana 29. listopada 2021. godine, na intemetskom portalu SBplus.hr na naslovnici i u rubrici Politika: uprava/samouprava objavljen je članak, pod naslovom „Vijećnici Lemaić je uzor tvrtka koja 11godina parazitira”.

Objavom članka citiranog naslova, iznesen je čitav niz neistinitih i neutemeljenih navoda,čime je podnositelju, Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o., nedvojbeno prouzročena šteta u vidu povrede prava osobnosti – i to prava na ugled i dobar glas, čast, ime.

Naime, u članku se insinuira podnositelju nerad i kako isto 11 godina parazitira. Nadalje, u članku se navodi kako postoji velika razlika u kvaliteti podnositelja i gradskog komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o.

Svi prednji navodi i slični, u predmetnom članku su neistiniti i zlonamjerni s ciljem difamacije i obezvrjeđivanja podnositelja.

Slijedom navedenog, podnositelj zahtjeva podnosi ovaj zahtjev kojim pobija, ili s namjerom pobijanja bitno dopunjuje navode u objavljenom tekstu.

Stoga se sukladno članku 40. i 41. Zakona o medijima traži od Naslova da sukladno Zakonu objavi ispravak bez promjena i dopuna na istom ili istovrijednom mjestu programskog prostora i na isti ili istovrijedan način na koji je objavljen sporni članak i to sljedećeg sadržaja:

“Dana 29. listopada 2021. godine, na internetskom portalu SBplus.hr na naslovnici i u rubrici Politika: uprava/samouprava objavljen je članak, pod naslovom „Vijećnici Lemaić je uzor tvrtka koja 11 godina parazitira”

U članku, iznesen je čitav niz neistinitih i neutemeljenih navoda kojim se društvu Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o., imputira nerad i da 11 godina parazitira dok gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. uzorno radi. Takvi navodi i slični su neistiniti i zlonamjerni s ciljem difamacije i obezvrjeđivanja društva i zaposlenika Regionalnog centara za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o.

Regionalni centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. i svi zaposlenici predano rade na što mogućoj bržoj izgradnji Centra za gospodarenje otpadom u Šaguljama. Taj rad je prepoznat od strane EU te su ugovorom dodijeljena bespovratna sredstva u iznosu od 12.750.000,OOkn (bez PDV-a) za izradu studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje.

Gospodarenje komunalnim otpadom predstavlja cjeloviti sustav i to se kontinuirano izbjegava spominjati, a i sagledavati. Percepcija da se postavljanjem spremnika za odvojeno prikupljanje rješava problem „recikliranja^ nije ispravna. Tek tada stvaramo problem za čije je rješavanje potrebno puno više od izgradnje kazete na odlagalištu.

Za cjelovito rješavanje problema gospodarenja otpadom nužno je svakako osigurati odvojeno prikupljanje građanima, ali i riješiti problem što s ostatkom. Izgradnja kazete za odlaganje nacionalnim sredstvima jedno je od rješenja za miješani komunalni otpad do izgradnje Centra. Međutim, ovaj korak predstavlja samo dio rješenja. Dobar bi gospodar odvojeno prikupljeni otpad (papir, plastiku, biootpad…) – tih 29% iskoristio najbolje moguće, a to je da bi ovaj otpad sortirao i prodao čisti materijal za recikliranje, ili bi biootpad kompostirao.

Nacionalni cilj za odvojeno prikupljanje u Republici Hrvatskoj do 2025. godine je 50% odvojeno prikupiti reciklabilne komponente komunalnog otpada. Ove godine Republika Hrvatska objavila je u Izvješću o komunalnom otpadu za 2020. da smo dostigli 41%, dok je npr. Grad Zagreb dostigao 47%. U kontekstu sagledavanja ovih brojki, postotak od 29% koji je postigao grad Slavonski Brod daleko je ispod prosjeka Republike Hrvatske, a još dalje od cilja koji je propisan EU direktivama i nacionalnim zakonodavstvom.

Ciljevi gospodarenja otpadom propisuju se radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru. Izgradnjom Centra stvorit će se uvjeti za ostvarivanje toga cilja, međutim to se neće ostvariti bez doprinosa od strane gradova i općina i promjene njihova načina gospodarenja otpada. Korak prema tom cilju bila bi izgradnja sortirnice i kompostane koje Grad Slavonski Brod do sada tek deklaratorno planira.”

 

Share

Leave comment

Skip to content