Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA U SMISLU ČLANKA 80. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI (Narodne novine broj 120/16, 114/22):

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi postoje gospodarski subjekti s kojima RCGO Šagulje d.o.o. kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju), u postupcima javne nabave.

Gospodarski subjekti s kojima je RCGO Šagulje d.o.o. u sukobu interesa su:

  • Županijska uprava za ceste Brodsko-posavske županije, I.G. Kovačića 58, Slavonski Brod, OIB: 35325835386;
  • Pleternički Komunalac d.o.o., Trg Hrvatskih branitelja 1, Pleternica, OIB: 27675182465;
  • Ceste Požega d.o.o., Šijačka cesta 1, Požega, OIB: 22203757528;
  • Auto-Robi j.d.o.o., Vukovarska 23, Jakšić, OIB: 86924999185;
  • Daivig j.d.o.o., Stjepana Radića 112, Slavonski Brod, OIB: 78687515966
Skip to content