RED PRVENSTVA GOSPODARENJA OTPADOM

U svrhu sprječavanja nastanka otpada te primjene propisa i politike gospodarenja otpadom primjenjuje se red prvenstva gospodarenja otpadom, i to:

1.      sprječavanje nastanka otpada
2.      priprema za ponovnu uporabu
3.      recikliranje
4.      drugi postupci uporabe npr. energetska uporaba
5.      zbrinjavanje otpada

 

 

 

 

Prema redu prvenstva gospodarenja otpadom prioritet je sprečavanje nastanka otpada, potom slijedi priprema za ponovnu uporabu, zatim recikliranje pa drugi postupci oporabe, dok je postupak zbrinjavanja otpada, koji uključuje i odlaganje otpada, najmanje poželjan postupak gospodarenja otpadom.

Izreku „ Otpad nije smeće „ danas sve više zamjenjujemo izrekom „ Ne bacajmo novac u smeće „ što potvrđuju čak četiri od prethodno pet navedenih redova prvenstva.

Stoga je jedna od najvažnijih, a početnih obveza odvojeno sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati pretpostavke i izvršiti obavezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada.

Skip to content