CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Cjelovitim gospodarenjem otpada smanjiti količine nastalog otpada i postići što manju količinu otpada za odlaganje.

ZATVARANJE I SANACIJA NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA OTPADA

NE "SMETLIŠTU"! - na načelima održivog razvoja organizirati tvornički pogon - centar za gospodarenje otpadom - za optimalno iskorištavanje otpadnih tvari

ESUSTAV ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE I RECIKLIRANJE OTPADA

Izdvojiti što više sekundarnih sirovina (u obliku tvari ili energetski vrijednom stanju)

Dobrodošli na stranicu RCGO Šagulje

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. Slavonski Brod (u nastavku teksta: RCGO Šagulje d.o.o.) trgovačko je društvo u vlasništvu Brodsko-posavske (51%), Požeško-slavonske (24,5%) i Sisačko-moslavačke županije (24,5%) osnovano s ciljem da organizira izgradnju te potom upravlja radom RCGO Šagulje u Novoj Gradišci čime bi se završio postupak uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u ovom dijelu Republike Hrvatske.

Gospodarenje otpadom & Zaštita okoliša

Dobrobiti izgradnje centra za gospodarenje otpadom

2.12
milijardi tona otpada godišnje se baci u svijetu
50
tona kućnog otpada svake sekunde
1
tona recikliranog papira štedi 3,5 m³ drvne građe, tj. 10 mladih stabala, 30.000 – 60.000 litara vode, smanjuje onečišćenje zraka za 95%, štedi 40% energije potrebne za proizvodnju papira
5
PET boca od 2 litre recikliranjem daju dovoljno plastičnog materijala za proizvodnju jedne skijaške jakne!

                                                       

Projekt izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje sufinancira se iz OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

          

 

 

Attachments

Skip to content