Deveta Međunarodna konferencija o zaštiti okoliša

Predsjednik Uprave RCGO Šagulje Josip Grgić sudjelovao je na Devetoj Međunarodnoj konferenciji o zaštiti okoliša.

Deveta Međunarodna konferencija o zaštiti okoliša pod nazivom „Prostorni planovi i kružno gospodarenje otpadom“, u organizaciji tvrtke Business Media Croatia, izdavača stručnog časopisa Tehnoeko, održana je od 16. do 18. svibnja 2022. godine u Poreču. Trodnevna konferencija o zaštiti okoliša okupila je vodeće stručnjake i eksperte iz područja gospodarenja otpadom i zaštite okoliša.

Konferencija tradicionalno okuplja vodeće stručnjake iz područja gospodarenja otpadom koji su zajedno s ključnim dionicima iz sektora analizirali sljedeće teme:

  • Prostorni planovi i novi Zakon o gospodarenju otpadom
  • Uvođenje ograničenja odlaganja i naknade za odlaganje
  • Ekonomika CGO-a u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom
  • Mogu li CGO-i biti efikasni bez postrojenja za termičku oporabu otpada?
  • Termička energetska oporaba / Waste to Energy
  • Studije utjecaja na okoliš za energane na otpad
  • Gospodarenje otpadnim muljem: može li otpad postati sirovina?
  • Biološka obrada otpada i legislativa
  • Gradovi i gospodarenje otpadom – Quo vadis Zagreb
  • Mediji/ Edukacija/ „NIMBY ekeft“

Share

Leave comment

Skip to content