Službeni demant na objavu gradonačelnika Duspare o RCGO Šagulje

Gradonačelnik Mirko Duspara svojom je populističkom izjavom vezanom uz RCGO Šagulje iznio netočne informacije, bez konkretnih činjenica i tako pokušao naštetiti ugledu i projekta i ljudi koji u njemu sudjeluju.

Grad Slavonski Brod u gospodarenju otpadom nažalost do sada nije ništa napravio u skladu sa zakonskim odredbama, te kao takav nema pravo spominjati ime projekta koji povezuje tri slavonske županije, a koji je podržan od strane EU.  Velika količina dokumentacije se već dvije godine obrađuje u skladu s EU normama (Studija izvedivosti, SUO i Idejni projekt), te je dokumentacija u završnoj fazi.
Grad Slavonski Brod ne želi reći konkretnu činjenicu da će Centar primati samo ostatni otpad koji iznosi samo 35 % od ukupno nastalog otpada.
Preostalih 65% otpada morao bi sam zbrinuti, a na toj činjenici grad godinama ne radi ništa.
Prema planu gospodarenja otpadom grada Slavonskog Broda uz sve ostale preduvjete trebalo je izgraditi Sortirnicu i Kompostanu što grad nije učinio niti se konkretno očituje o tim projektima na svojim službenim stranicama, što sa RCGO Šagulje nije slučaj.
Kako je jasno da se Plan ne ispunjava građani Broda će morati plaćati visoke penale Europskoj Uniji sve dok se ne počnu ponašati u skladu sa zakonskom regulativom i postanu Grad recikliranja, a prestanu primitivno odlagati sav nastali otpad.
Stoga, poštovani gradonačelniče, prvo djela pa tek onda riječi, a slike u prilogu govore više od tisuću riječi, kako to izgleda kad grad gospodari (prve četiri fotografije) i kako će izgledati RCGO Šagulje…

 

Ostavimo se politike i politikantstva, otpad je zajednički problem kojeg moramo rješavati.

 

 

Odlagalište Vijuš
Odlagalište Vijuš
Odlagalište Vijuš
Odlagalište Vijuš

 

 

 

 

 

 

 


RCGO Šagulje
RCGO Šagulje
RCGO Šagulje
RCGO Šagulje
RCGO Šagulje
RCGO Šagulje
RCGO Šagulje
RCGO Šagulje
Share

Leave comment

Skip to content