Obilazak pretovarnih stanica

Obilazak pretovarnih stanica na obuhvatu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o.  sa izrađivačima dokumentacije iz grupe 2. – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju šest Pretovarnih stanica na području RCGO Šagulje potrebne za sufinanciranje sredstvima EU.


PS KutinaPS NovskaPS PakracPS PožegaPS SisakPS Sisak – lokacija 2PS Slavonski Brod 

Share

Leave comment

Skip to content