Ministar Ćorić o mogućnostima sufinanciranja

Kroz istoimenu prezentaciju obveze, ali i nove mogućnosti predstavila je tajnica kabineta Ministra Irena Relić pozivajući predstavnike jedinica lokalne samouprave da se u što većoj mjeri uključe u rad Ministarstva zaštite okoliša i energetike u cilju ne samo zaštite okoliša na području Brodsko-posavske županije već i ostvarivanja brojnih mogućnosti koje pruža djelatnost gospodarenja otpadom.

Prvi korak u tom smjeru je donošenje Plana za gospodarenje otpadom, koje bi jedinice lokalne samouprave (koje još nisu) trebale što skorije donijeti kao temeljni plan daljnjeg djelovanja. Slijedi donošenje Odluka o načinu pružanju javne usluge i osiguravanje infrastrukturnih uvjeta za odvojeno prikupljanje otpada u što spada izgradnja reciklažnih dvorišta i spremnika te nabavka vozila i opreme.

U skladu s time, hrvatske županije bi u ovoj godini trebale ubrzati pripremu i provedbu projekata centara za gospodarenje otpadom i pomoći jedinicama lokalne samouprave preko svojih regionalnih agencija u pripremi projekata za EU sufinanciranje

Govoreći o aktivnostima Ministarstva na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj ministar Ćorić istaknuo je kako je javni poziv za dodjelu bespovratnih EU sredstava za projekte izgradnje reciklažnih dvorišta još uvijek u tijeku i kroz njega je jedinicama lokalne samouprave ukupno dostupno 214,5 milijuna kuna. Do sada su potpisani ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava za ukupno 41 projekt, a u tijeku je i Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacija odlagališta otpada.

Ministar Ćorić naglasio je da je cilj ovog Ministarstva u što kraćem roku kreirati sve pretpostavke za uspješno gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj. Javni poziv za gradove i općine kojima su na raspolaganju EU sredstva za provedbu informativnih aktivnosti već je pokrenut, a u narednom razdoblju ići će se u nabavku spremnika, izgradnju kompleksnije infrastrukture, sortirnice i nabavu vozila. Javni pozivi za ove aktivnosti bit će objavljeni u drugom kvartalu.

Share

Leave comment

Skip to content