Gospodarenje otpadom u tri županije: Centar Šagulje s radom bi trebao krenuti do 2023. godine

Hrvatska bi do 2022. trebala na deponije odložiti manje od 25 posto ukupno proizvedenog komunalnog otpada, a odvojeno prikupiti oko 60 posto. Župani Požeško-slavonske, Sisačko- moslavačke i Brodsko-posavske županije potpisali su u studenom prošle godine društveni ugovor kojim je započela realizacija dugo iščekivanog projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje.

Projekt vrijedan 130 milijuna kuna s 90 posto sredstava financirat će se europskim sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., dok će županije navedeni projekt sufinancirati u preostalom iznosu od 10 posto. Šagulje bi nakon dugog čekanja napokon trebale biti izgrađene. Nedavno je tako potpisan i ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. za izradu studijsko-projektne dokumentacije za Centar za gospodarenje otpadom u Brodsko-posavskoj županiji. Ugovor je vrijedan 15 milijuna kuna od kojih je 12,750.000 kuna ili 85 posto sredstava EU, a 750.000 kuna ili 5 posto osigurao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Preostalih 1,5 milijuna kuna ili 10 posto financirat će Centar Šagulje. – Cilj Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje je uspostava cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije. Riječ je o zajedničkom projektu ovih županija, svih jedinica lokalne samouprave na njihovu području i naposljetku svih stanovnika. Intenzivne aktivnosti na realizaciji ovog projekta već su započele – ističe Josip Grgić, direktor centra Šagulje.

Foto: Ivica Galović

U siječnju ove godine usvojen je Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje od 2017. do 2022. godine. Planom su predviđene aktivnosti koje će poticati sprečavanje nastanka otpada, ponovnu uporabu, recikliranje i kompostiranje, a važnije mjere iz plana su odvojeno prikupljanje na kućnom pragu, uvođenje stimulativnih mjera pri naplati javne usluge prikupljanja otpada prema sastavu i količini te uvođenje naknade za odlaganje komunalnog otpada. Centri za gospodarenje najefikasnije su rješenje za potpuno zbrinjavanje otpada.

Projektna dokumentacija centra Šagulje mora biti završena u roku od šest mjeseci, a nakon toga slijedi gradnja.

Očekuje se da će centar zaživjeti i u probni rad krenuti 2022. ili najkasnije 2023. godine. Nakon toga trebale bi se smanjiti deponirane količine otpada. – Želimo što manje deponirati na odlagališta, a što više iskoristiti korisne sirovine. Sustav odvojenog prikupljanja papira, plastike, stakla i metala već se primjenjuje u Slavonskom Brodu. Na dobrom smo putu, ali pravilnik o postocima kaže da moramo biti još bolji – dodaje Grgić.

izvor: 034 portal

Share

Leave comment

Skip to content