Analiza sastava i morfoloških karakteristika otpada na području RCGO Šagulje

Jesensko razdoblje 2019.


Popovača – Komunalni servisi Popovača d.o.o.


Kutina – Eko Moslavina d.o.o.


Kutina – Eko Moslavina d.o.o.


Davor – Komunalac Davor d.o.o.

  


Slavonski Brod – Komunalac d.o.o.


Slavonski Brod – Komunalac d.o.o.

  


Slavonski Brod – Komunalac d.o.o.

  


Slavonski Brod – Komunalac d.o.o.


Staro Petrovo Selo – Odlagalište d.o.o.

  


Nova Gradiška – Odlagalište d.o.o.


Općina Cernik – Odlagalište d.o.o.

  


Novska – Novokom d.o.o.


Općina Lipik – Komunalac d.o.o.

 


Požega – Komunalac Požega d.o.o.


Požega – Komunalac Požega d.o.o.


Pleternica – Komunalac Požega d.o.o.

 


Petrinja – Komunalac Petrinja d.o.o.

 


Garešnica – Komunalac d.o.o.

  


Općina Lekenik – Komunalac Sisak d.o.o.


Sisak – Komunalac Sisak d.o.o.

  


Zimsko razdoblje 2020. 


Popovača – Komunalni servis Popovača d.o.o.

 


Kutina – Eko Moslavina d.o.o.

 


Kutina – Eko Moslavina d.o.o.

 


Davor – Komunalac Davor d.o.o.

 


Slavonski Brod – Komunalac d.o.o.

 


Slavonski Brod – Komunalac d.o.o.

 


Slavonski Brod – Komunalac d.o.o.


Slavonski Brod – Komunalac d.o.o.


Staro Petrovo Selo – Odlagalište d.o.o.


Nova Gradiška – Odlagalište d.o.o.

 


Općina Cernik – Odlagalište d.o.o.


Novska – Novokom d.o.o.


Općina Lipik – Komunalac d.o.o.


Požega – Komunalac Požega d.o.o.


Požega – Komunalac Požega d.o.o.

 


Pleternica – Komunalac Požega d.o.o.


Petrinja – Komunalac Petrinja d.o.o.

 


Garešnica – Komunalac d.o.o.

 


Općina Lekenik – Komunalac Sisak d.o.o.

 


Sisak – Komunalac Sisak d.o.o.

Share

Leave comment

Skip to content