STRATEGIJE, PLANOVI, PROPISI

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 03/17
Zakon o održivom gospodarenju otpadom ( NN 94/13 )

Neke od važnijih odrednica/rokova iz Zakona :

·         čl. 24. -----Bio otpad smanjiti u odnosu na 1997. godina 
            - na 50 % do 31.12.2016.
            - na 35 % do 31.12.2020.

·      čl. 35. ---- JLS su dužne osigurati odvojeno prikupljanje problematičnog otpada, papira, metala, stakla , plastike, tekstila i glomaznog otpada te izgraditi fiksna ili postaviti mobilna reciklažna dvorišta do 24.07.2014.

·      Obveza preuzeta pristupanjem u EU je do 01.01.2020 izdvojiti iz otpada odnosno odvojeno prikupljati 50% stakla, papira, plastike i metala) 

·      smanjiti odlaganje komunalnog otpada na neuređena odlagališta sa 1,4 mil. tona u 2014. godini na 0,8 mil. tona u 2017. godinu , te sa 31.12. 2017. godine zatvoriti sva neuređena odlagališta.