SKUPŠTINE DRUŠVA

2018. godina

19. srpanj 2018.

3. sjednica Skupštine Društva RCGO-ŠAGULJE d.o.o.
Sjednica održana elektronskim putem

1. Odluka o prethodnoj suglasnosti predsjedniku Uprave Društva za potpis Ugovora o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata; Kojom daju prethodnu suglasnost predsjedniku Uprave Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., Josipu Grgiću, dipl.ing.stroj., da sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo razine 1) i Fondom zaštite okoliša i energetske učinkovitosti (posredničko tijelo razine 2) potpiše Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava KK.06.3.1.08.0002., Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje.19. listopad 2018.

4. sjednica Skupštine Društva RCGO-ŠAGULJE d.o.o.
Sjednica je održana telefonskim putem.

1. Odluka o prethodnoj suglasnosti predsjedniku Uprave Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o., Josipu Grgiću, dipl.ing.stroj., da sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske Unije potpiše Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu, u iznosu od 1.200.000 kuna. Referentni broj zahtjeva o dodjeli bespovratnih sredstava: JPF. 2018.-4.91. Sredstva Fonda se dodjeljuju isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika), u provedbi projekta Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje, koji se provodi na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (br. Ugovora: KK.06.3.1.08.0002).17. prosinac 2018.

5. sjednica Skupštine Društva RCGO-ŠAGULJE d.o.o.
Sjednica je održana u prostorijama Hrvatske zajednice županija, u Zagrebu, Savska cesta 41.

1. Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora
2. Odluka o usvajanju Plana rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o. za 2019. godinu.
3. Odluka o usvajanju Plan prihoda i rashoda Regionalnog centra za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o. za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu.
4. Odluka kojom se odobrava Regionalnom centru za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o. nabavka službenog automobila iz neizravnih troškova Projekta, putem operativnog lizinga.
5. Odluka o povećanju broja članova Nadzornog odbora i plaćanju mjesečne naknade za rad članova.

2019. godina