OPIS PROJEKTA

Gospodarenje otpadom u Republici Hrvatskoj je jedno od najvažnijih pitanja zaštite okoliša i zasigurno je jedno od najzahtjevnijih područja u smislu usklađivanja sa standardima Europske Unije (EU). Rješavanje tih problema i orijentacija prema cjelovitom i suvremenom gospodarenju otpadom jedan su od preduvjeta za ulazak u EU.

Prema Strategiji gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05) i Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 03/17) za uspostavu sustava gospodarenja otpadom predviđena je izgradnja regionalnih/županijskih centara za gospodarenje otpadom. Županije i Grad Zagreb dužne su izraditi planove gospodarenja otpadom u kojima moraju definirati sustav gospodarenja otpadom (CGO) u županiji odnosno Gradu Zagrebu. Predložena su dva koncepta sustava gospodarenja otpadom (komunalnim i proizvodnim) otpadom: tzv. županijski koncept (po jedan CGO u svakoj Županiji) i tzv. regionalni koncept.

Na temelju rezultata Studije predizvedivosti provedena je optimalizacija prostora i ekonomskih parametara Planom gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine za Brodsko - posavsku županiju, Požeško - slavonsku županiju i dio Sisačko - moslavačke županije utvrđen je regionalni koncept sa zajedničkim centrom za gospodarenje otpadom Šagulje sa sjedištem u Brodsko - posavskoj županiji.

Brodsko - posavska županija uskladila je svoj Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2008. - 2015. godine sa Izmjenama i dopunama plana gospodarenja otpadom u RH za razdoblje 2007. - 2015. godine te je definiran kao najprihvatljiviji regionalni koncept gospodarenja otpadom - jedan regionalni centar za gospodarenje otpadom na lokaciji Šagulje gdje će se obrađivati i zbrinjavati otpad sa područja tri županije.