NADZORNI ODBOR

2018. godina

18. svibanj 2018.

Konstituirajuća sjednica RCGO-ŠAGULJE d.o.o. održana u prostorijama Brodsko-posavske županije, P.Krešimira IV, 35000 Slavonski Brod s početkom u 18.30 sati.

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Smjernica za rad i poslovanje trgovačkog društva RCGO Šagulje d.o.o. u 2018. god.16. kolovoz 2018.

Sjednica održana virtualno/telefonski

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o.19.studeni 2018.

Odluka o davanju suglasnosti za provođenje otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za Promidžbu i vidljivost
Odluka o davanju suglasnosti za kupnju službenog vozila
Zaključak o prihvaćanju II. Izmjene Plana Prihoda i rashoda RCGO Šagulje d.o.o. za 2018. godinu
Zaključak o prihvaćanju Plana rada RCGO Šagulje d.o.o. za 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga plana Prihoda i rashoda RCGO Šagulje d.o.o. za 2019. godinu
Zaključak o usvajanju Prijedloga plana Prihoda i rashoda RCGO Šagulje d.o.o. za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu2019. godina