LOKACIJA

Lokacija budućeg Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Šagulje" smještena je 4,5 km jugozapadno od Nove Gradiške. Naselje najbliže lokaciji je Prvča, koje je udaljeno oko 1.000 m od lokacije. Oko lokacije su poljoprivrede površine, sa zapadne strane prolazi meliorizacijski kanal za odvodnju oborinskih voda sa šireg područja. Centra se nalazi na k.o. Kovačevac na kč. br. 1367 i 1369, ukupne površine cca. 26 ha. Lokacija RCGO Šagulje ima kvalitetnu prometnu infrastrukturnu vezu, kako cestu tako i blizinu željezniče pruge.  

Studijom predizvedivosti predviđen sustava gospodarenja otpada i uspostave CGO na području pet županija (Brodsko-posavske županije, Vukovarsko-srijemske županije, Požeško-slavonske županije, Osječko-baranjeske županije i Virovitičko-podravska županija, a kasnije se proširilo područje na Sisačko-moslavaču županiju i Bjelovarsko-bilogorsku županiju). Rezultate Studije predizvedivosti u travnju 2015. godine Vlada RH je usvojila Izmjenom i dopune Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. (“Narodne novine” broj 46/15.).

Studija je potvrdila lokaciju budućeg centra Šagulje za najbolje rješenje za regionalni koncept odnosno da se otpadom sakupljenim sa područja Brodsko-posavske županije, Požeško-slavonske županije i dijela Sisačko-moslavačke županije, gospodari u regionalnom centru.

Utvrđeni regionalni koncept predpostavlja izgradnju regionalnog centra za gospodarenje otpadom (RCGO) na lokaciji Šagulje kod Nove Gradiške i izgradnja 6 pretovarnih stanica:

  • 1 u Brodsko-posavskoj županiji (Slavonski Brod),
  • 2 u Požeško-slavonskoj županiji (Požega, Pakrac) te
  • 3 u Sisačko-moslavačkoj županiji (Kutina, Novska, Hrvatska Kostajnica). 

Kroz studiju izvedivosti bit će analizirana određena tehnološka rješenja uspostave sustava.

Tijekom narednih godina izvršena su dodatna ispitivanja i analize (sastav i količina komunalnog otpada, tokovi pojedinih vrsta otpada, ispitivanja podzemnih voda u široj okolini lokacije, mjerenje buke...), a izradit će se i studija utjecaja na okoliš kako bi se odredile mjere zaštite okoliša (zraka, vode, tla, mora, krajobraza...) kao i program praćenja stanja okoliša za vrijeme izgradnje i rada centra. Lokacija Šagulje je analizom ekoloških, ekonomskih i tehnoloških parametara, predložena kao najprihvatljivija lokacija.