IZJAVA

Popis gospodarskih subjekata s kojima, u smislu članka 80. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), RCGO Šagulje d.o.o. ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi:

  • AUTO-ROBI j.d.o.o., Vukovarska 23, 34308 Jakšić
  • LOTUS, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Ivana Jakeljić Hruška, Požeška 56e, Vetovo
  • BAU MONTING d.o.o., dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod
  • HART PEROVIĆ d.o.o., Nadbiskupa Vicka Zmajevića 36, 23000 Zadar
  • ODVJETNIČKI URED JOSIP BAŠIĆ, Polačišće 2/II, 23000 Zadar
  • SB CONSULTING j.d.o.o., K. Š. Đalskog 10, 35000 Slavonski Brod“