POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA JE NARUČITELJ U SUKOBU INTERESA

Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi postoje gospodarski subjekti s kojima Regionalni centar za gopodarenje otpadom - Šagulje d.o.o. kao naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).
Gospodarski subjekti s kojima je Regionalni centar za gopodarenje otpadom - Šagulje d.o.o. za gospodarenje otpadom u sukobu interesa su:
1. AUTO-ROBI j.d.o.o., Vukovarska 23, 34308 Jakšić
OIB 86924999185

2. LOTUS, obrt za proizvodnju, trgovinu i usluge, vl. Ivana Jakeljić Hruška, Požeška 56e, 34335 Vetovo
OIB 23768081584

3. SB CONSULTING j.d.o.o., za projektiranje i nadzor, K.Š.Đalskog 10, 35000 Slavonski Brod
OIB 12443068329