•  

DOKUMENTI FINANCIJSKI

 • Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu, izmjena za 2018. godinu

  Temeljem članka 441., st. 1, točka 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93., 34/99., 121/99. - vjerodostojno tumačenje, 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09. 152/11, 111/12., 144/12. i 68/13.), te članka 37. Društvenog ugovora Regionalnog centra za gospodarenje otpadom -Šagulje d.o.o., Slavonski Brod, Trg pobjede 26 a, Skupština Društva, utvrdila je 

  Više →
 • Izmjene i dopune Plana prihoda i rashoda za 2018. godinu

  Temeljem članka 441., st. 1, točka 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93., 34/99., 121/99. - vjerodostojno tumačenje, 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09. 152/11, 111/12., 144/12. i 68/13.), te članka 37. Društvenog ugovora Regionalnog centra za gospodarenje otpadom -Šagulje d.o.o., Slavonski Brod, Trg pobjede 26 a, Skupština Društva, utvrdila je 

  Više →
 • Plan prihoda i rashoda u 2018. godini

  Temeljem članka 441., st. 1, točka 1. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" broj 111/93., 34/99., 121/99. - vjerodostojno tumačenje, 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09. 152/11, 111/12., 144/12. i 68/13.), te članka 37. Društvenog ugovora Regionalnog centra za gospodarenje otpadom -Šagulje d.o.o., Slavonski Brod, Trg pobjede 26 a, Skupština Društva, utvrdila je 

  Više →