•  

O NAMA

Regionalni centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o.

je trgovačko društvo u vlasništvu Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije koje je osnovano s ciljem uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području navedenih Županija.

Društvo je osnovano, kao županijsko komunalno trgovačko društvo pod nazivom Centar za gospodarenje otpadom Brodsko - posavske županije d.o.o. dana 23. studenog 2010.  Brodsko-posavska županija donijela je Odluku o osnivanju trgovačkog Društva. Do prosinca. 2017.godine Brodsko-posavska županija je bila jedini osnivač i vlasnik ovoga Društva. U listopadu 2017.godine Skupština Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Sisačko-moslavačke županije su donje Odluku kojima članovi društva postaju sve tri navedene Županije. Društveni ugovor kojim su članovi Društva uredili svoje međusobne odnose, koji je potpisan na Skupštini društva u 08. studenog 2017. godine.

Društvo je promijenilo postojeći naziv: “Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije d.o.o.“ te će poslovati pod novim nazivom Društva: Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Šagulje“ društvo s ograničenom odgovornošću.

SKUPŠTINA DRUŠTVA:

dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet.

Alojzo Tomašević, dipl.oec.

Ivo Žinić, dipl.ing.

UPRAVA DRUŠTVA:

Josip Grgić, dipl.ing., predsjednik Uprave

TEMELJNI KAPITAL:

Ukupni temeljni kapital Društva iznosi 39.200,00 kuna, uplaćen u cjelosti.